Quần áo bác sĩ phòng mổ phẫu thuật may theo yêu cầu về mẫu thiết kế, loại vải.

➤ Quý khách tham khảo mẫu áo bác sĩ phẫu thuật bên dưới, hoặc có thể đưa ý tưởng, TONA sẽ thiết kế mẫu theo yêu cầu.

➤ Nếu Quý khách đã có mẫu áo bác sĩ phẫu thuật, chúng tôi sẽ may giống mẫu đó.

Chat facebook TONA Chat facebook Chat Zalo TONA Chat Zalo 24/7