Balo đồng phục may theo yêu cầu về mẫu thiết kế, chất liệu vải.

➤ Quý khách tham khảo mẫu Balo đồng phục bên dưới, hoặc có thể đưa ý tưởng, TONA sẽ thiết kế mẫu theo yêu cầu.

➤ Nếu Quý khách đã có mẫu Balo riêng, chúng tôi sẽ may giống mẫu đó.

Balo đồng phục

Chat facebook TONA Chat facebook Chat Zalo TONA Chat Zalo 24/7