Quần áo bệnh nhân may theo yêu cầu về mẫu thiết kế, loại vải.

➤ Quý khách tham khảo mẫu quần áo bệnh nhân bên dưới, hoặc có thể đưa ý tưởng, TONA sẽ thiết kế mẫu theo yêu cầu.

➤ Nếu Quý khách đã có mẫu riêng, chúng tôi sẽ may giống mẫu đó.

Chat facebook TONA Chat facebook Chat Zalo TONA Chat Zalo 24/7